Strategiska rådet

Skolans strategiska råd ingår i skolans strategiska ledning och är ett rådgivande organ till skolchefen.

Strategiska rådet ska utgöra rådgivande organ i följande ärenden:

  • Viktigare ärenden rörande skolans organisation.
  • Utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut.
  • Övergripande frågor rörande utbildning.
  • Andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra.

Mötesanteckningarna publiceras på skolans intranät, se menyn till vänster.

Ordförande

Jens Zander, skolchef (dekan)

KTH centralt

Arne Johansson, Vicerektor
Martin Törngren, professor Skolan för industriell teknik och management

Externa ledamöter

Ulf Wahlberg, vice president, Ericsson Research
Staffan Söderberg, vd Swerea KIMAB

Personalrepresentanter

Representanter för lärare och forskare

Anders Sjögren, universitetsadjunkt
Anna Delin, professor
Christian Schulte, professor
Johan Åkerman, gästprofessor

Representanter för teknisk-, administrativ personal

Aleksandar Radojcic, processingenjör

Studeranderepresentanter

Dennis Visser, doktorand
Erik Pettersson, IN-Sektionen
 

Till sidans topp