Ledningsgruppen

Ledningsgruppen leds av skolchefen och möts varannan onsdag kl. 10-12 i Ledningscentralen, plan 3, entré C. Dokumentationen från mötet består av mötesanteckningar.

Medlemmar i ledningsgruppen är skolchefen, vice skolchefen, administrativa chefen, avdelningschefer och vice avdelningschefer, representant från Electrumlaboratoriet samt representanter från studentsektionen och doktorandrådet.

Medlemmar (januari 2017)

Skolchef

Jens Zander

Ordförande

Vice skolchef

Carl-Mikael Zetterling

 

Forskarutbildningsansvarig

Ana Rusu

 

Grundutbildningsansvarig

Anders Västberg

 

Administrativ chef

Christina Zander

 

Avdelning

Avdelningschef

Vice avdelningschef

Elektronik Mikael Östling Ingo Sander
Kommunikationssystem Peter Sjödin Jens Zander

Programvaruteknik och datorsystem

Thomas Sjöland

Mihhail Matskin

Electrumlaboratoriet

Nils Nordell (föreståndare)

 

Studeranderepresentanter

   

Doktorandombud

Babak Taghavi, Szymon Sollami Delekta

 

Grundutbildning

Patrik Karlstén  
Koordinator    
Dekankansliet

Tf. Jenny Minnema

 
Adjungerad    
SCI-skolan Oscar Tjernberg  
Till sidans topp