Dekankansliet

På dekankansliet finns den administrativa chefen och här träffas även skolchefen vissa dagar i veckan.

Dekankansliet ligger på plan 3, entré C.

Kontakta oss

Ärendehantering

Ärenden som behöver skolchefens signatur lämnas i dekankansliets postfack. Inga dokument ska lämnas direkt till Jens Zander eller Carl-Mikael Zetterling. För att underlätta hanteringen av ärendena ska följande försättsblad fyllas i och bifogas.

Avtal

Rektor har delegerat beslutanderätten för avtal till skolchefen i vissa fall. Avtal som ska undertecknas av skolchef lämnas till Dekankansliet tillsammans med ifyllt försättsblad. Läs mer (pdf 78 kB)

Notera att:

  • Dokument som rör personalfrågor handläggs eller bereds av .
  • Dokument som rör forskarutbildningsfrågor handläggs eller bereds av PhD Student Office
  • Dokument som rör grundutbildningsfrågor handläggs eller bereds i första hand av Utbildningsenheten.
  • Dokument som rör inköps- och upphandlingsärenden handläggs eller bereds av .
Till sidans topp