Förändringar inom Telekostnaderna för KTH

Publicerad 2017-06-16

I närtid kommer tre stora förändringar träda i kraft som ger avsevärda kostnadsminskningar inom tele för KTH.

Förändringar i internprissättningen avseende MEX (Mobile Extension)

För tjänsten MEX (Mobile Extension) har vi sänkt internprissättningen, detta då kostnadsbilden och förutsättningarna förändrats över tid.

Den nuvarande prissättningen är 3120 kr/år och anknytning. Med de genomförda förändringarna kommer vi att sänka till 2000 kr/år och anknytning från och med den 1 juli 2017, detta gäller både nya och nuvarande användare.

De stora förändringarna hänger samman med följande:

  • Ett strukturerat arbete med att renodla tjänsteutbudet inom Tele

  • Ökning av antalet användare inom tjänsten

  • Minskade externa kostnader

  • Förändring i tekniska infrastrukturen

Kostnadsminskningen för denna tjänst motsvarar ca: 36 %

Nytt operatörsavtal 1 juli 2017 (Tele2 Business)

Vårt avtal kommer förändras 1 juli och detta betyder ny förmånlig prissättning på trafik och data de kommande tre åren. Dagens operatör Tele2 övergår till Tele2 Business.

En annan nyhet i detta avtal är att det kommer ingå 1 GB data jmf. med tidigare 0,5 GB, detta gäller enbart MEX (Mobile Extension) anknytningarna.

Det nya avtalet ger KTH minskade trafikkostnader med ca: 41 % (baserat på dagens trafikmönster).

Roaming inom EU/EES (Mobilen utomlands)

Den 16 juni 2017 har nya regler införts som gör det enklare för dig att använda mobilen när du befinner dig i ett annat land inom EU/EES.

Från och med den 16 juni 2017 tillkommer en ny lagstiftning avseende roaming inom EU/EES-området. Det innebär att du kan ringa, skicka SMS/MMS och surfa inom det landet du befinner dig i, till andra EU/EES-länder och till Sverige utan extra kostnader. Allt för att förenkla mobilanvändandet när du är på resande fot och samtidigt undvika överraskningar på fakturan.

Vad är roaming?
Att använda ett mobilnät som inte tillhör din operatör kallas för roaming. Det innebär att din mobiltelefon kopplas om från en teleoperatörs nät till en annan när du är utanför Sverige.

Mer information hittar du här: intra.kth.se/it/tele/mobil/mobilen-utomlands-1.733888

Mvh Lena och Ellinor på Tele

Till sidans topp