Inköp

Här hittar du information om hur praktiskt går till väga för att köpa en vara eller en tjänst.

OBS: Inköpsrutinerna för skolan håller på att göras om, så tills vidare cirkulerar både inköpsordrar i blankettformat och digitalt.

Hur gör jag om jag vill köpa något?

Se nedan för anvisningar om hur du gör för att köpa in en tjänst eller vara.

Inköpsorder och ramavtal

Oavsett om du köper in varan själv eller får hjälp är det absolut viktigaste att du har ett godkännande från den ekonomiskt ansvariga på att inköpet får ske, samt att giltigt ramavtal/direktupphandling finns. 

Förutom för IT-produkter (alltid IT-supporten) och resor för anställda (alltid den anställda) så kan du välja om du köper in varan själv eller om du vill ha hjälp av Servicecenter. Vi ser helst att du köper in varan via Servicecenter så att vi kan säkerställa att attesteringsunderlagen blir rätt och att godkännande av inköp finns.

Inköpssätt

Inköpsområden 

Övriga inköp

Du börjar med en inköpsorder - välj nedan om du vill använda en blankett eller en digital variant:

Till sidans topp