Lokalservice

Enheten för infrastruktur och service ansvarar för driften av skolans lokaler.

Vill du ha hjälp i lokal- och fastighetsrelaterande ärenden kontaktar du Infrastrukturenheten på service@eecs.kth.se

Till sidans topp