Lokalservice

Här hittar du information och stöd i lokal- och fastighetsrelaterade ärenden på Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik. Dessa ärenden ombesörjs i första hand av Infrastrukturenheten.

Vill du ha hjälp i lokal- och fastighetsrelaterande ärenden kontaktar du Infrastrukturenheten på lokalservice@ict.kth.se

Till sidans topp