Bokning av resor/hotell

Behöver du hjälp med bokning av resa/hotellrum för besökare till skolan?

Opponenter/granskare vid disputation/licentiat

För ovanstående gäster så är det HR-enheten som hjälper dig att boka resa/hotell. 

Övriga gäster

Maila i god tid till Servicecenter med kontaktuppgifter till resenären, så tar vi kontakt med personen för att få önskemål kring resan. Vi använder oss av Egencia + de hotell som KTH har ramavtal med, samt vi kan även hjälpa till med taxi till/från Arlanda. När gästen anländer hänvisa dem mer än gärna till Servicecenter, så ger vi ett bra första bemötande och tar kontakt med er. 

Till sidans topp