Besökare och gäster

Vi hjälper dig och dina besökare till ett varmt välkomnande

Låt oss välkomna dina gäster

Vi hjälper dig att välkomna dina gäster och besökare, oavsett längd på vistelsen. Förfarandet ser dock olika ut beroende på anledningen till och längden på besöket: 

Korttidsbesökare som ej ska ha passerkort

Om du har en besökare över dagen eller under ett par dagar (t.ex. opponent för disputation) som du ansvarar för och som inte behöver något passerkort, då behöver du inget formellt godkännande från avdelningschef eller skolchef. Informera dock gärna din avdelning om att besökaren kommer att röra sig i lokalerna. Du ansvarar för besökaren och för att hen släpps ut och in där den ska.

Väntrum och reception 

Electrumbyggnaden kan vara svår att orientera sig i som gäst. Om du instruerar dina besökare att komma till oss i Servicecenter kan vi ringa dig när de har anlänt. Därifrån kan du antingen personligen möta upp i Servicecenter eller så kan vi hänvisa besökaren till aktuell entré. Vid förvarning kan vi även förse din besökare med en kopp kaffe/te inför besöket. 

Lösenord till wifi (KTH Open)

Om din gäst behöver inloggningskonton till vårt trådlösa nätverk för besökare (KTH Open), skicka ett mejl till service@eecs.kth.se med följande info:

  • Hur länge personen behöver inloggning.
  • Hur många inloggningar som behövs (en per "device").

Du som värd kommer att stå som ansvarig för de tillfälliga kontona. 

Gäster som behöver passerkort etc.

Förberedelser du behöver göra:

  1. Stäm alltid av med din avdelningschef om du vill ta emot en gäst. 
  2. Fyll i formuläret för gäster och besökare i god tid innan gästen/besökaren ska anlända. 
  3. Servicecenter hjälper dig med praktiska detaljer inför din gästs ankomst (passerkort, nyckel, wifi etc.) och ser till att HR-enheten kontaktas om avtal behöver upprättas.

Följande förutsättningar gäller:

  • Om gästen stannar upp till en månad, krävs avdelningschefens godkännande.
  • Om gästen stannar mer än månad, krävs även skolchefens godkännande.
  • Relevant avtal ska alltid finnas på plats där det så krävs.

Underlag till detta förfarande återfinns i skolchefsbeslut I-2016-1147

Har du frågor kring besöksmottagning eller förslag på hur vi kan utvecklas? Mejla oss på: service@eecs.kth.se

Till sidans topp