Besökare och gäster

Vi hjälper dig och dina besökare till ett varmt välkomnande

Låt oss välkomna dina gäster

Vi hjälper dig att välkomna dina gäster och besökare, oavsett längd på vistelsen. Förfarande ser dock olika ut beroende på anledningen till och längden på besöket: 

Har du frågor kring besöksmottagning eller förslag på hur vi kan utvecklas? Mejla oss på: service@ict.kth.se

Till sidans topp