Individuell studieplan (ISP)

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan (ISP). Detta görs först i samband med antagning och ISP:n revideras därefter årligen. En ISP ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning.

KTH:s styrdokument

Anvisning om individuell studieplan

Anvisning om studieuppföljning

eISP

Från och med 2017 ska alla forskarstuderande på KTH använda ett webbaserat systemstöd för hantering av doktoranders individuella studieplaner. Under fliken Tjänster när du har loggat in på intranätet hittar du länken till eISP-systemet.

För mer information, läs en sammanfattning av eISP-systemet, eISP-systemets användarmanual , se eISP-flödet (PNG 531 kB)  eller kontakta PhD Student Office.

Årlig revidering av ISP

Varje doktorand ska revidera sin ISP en gång per år, antingen i mars eller i september, beroende på sitt antagningsdatum. De som ska revidera sin ISP blir informerade av PhD Student Office ca två månader innan aktuell deadline. Se tidsplanen nedan.

Obs!

 • Inga utskrifter eller signaturer behövs för eISP.
 • Avdelningschefer bör konsulteras när det gäller finansiering.
 • Handledare bör stämma av med budgeten när de fyller i del 3 i studieplanen.
 • Doktoranden ska ladda upp sin senast fastställda studieplan i del 11 i studieplanen.
 • ISP-revisionen diskuteras inom avdelningen.
 • Se även "FAQ – Vanliga frågor" längst ner på sidan.

Höstterminen 2017

 1. PhD Student Office informerar huvudhandledare och doktorand om uppdateringen senast 30 augusti.
 2. Huvudhandledare skapar en "Ny studieplan" (eller "Revidering" om senast fastställda ISP var gjord i eISP-systemet) och både doktorand och huvudhandledare fyller i studieplanen. Den godkända studieplanen måste nå studierektorn elektroniskt senast 2 oktober.
 3. Studierektor granskar och godkänner studieplanen senast 23 oktober.
 4. PhD Student Office kontrollerar och godkänner studieplanen senast 13 november.
 5. Forskarutbildningsansvarig fastställer studieplanen senast 4 december.

Vårterminen 2018

En tidsplan publiceras längre fram.

FAQ – Vanliga frågor

Till sidans topp