HR frågor

Regler och rutiner för dina personalärenden skiljer sig lite beroende på om du är anställd doktorand eller stipendiat på KTH. Här har vi samlat kortfattad information och länkar till ytterligare information som kan vara bra att känna till för dig som har en doktorandanställning eller är antagen till forskarutbildning med stipendium.

Ny i Sverige

När du är ny i Sverige finns det mycket att tänka på. Här kan du hitta information om till exempel uppehållstillstånd, personnummer och bankkonto.

Försäkringar

Hur du är försäkrad skiljer sig betydligt mellan anställda doktorander och stipendiater.

Lön

Som anställd doktorand följer din lön doktorandstegen.

Så här ser doktorandstegen ut

Tjänsteresa

Om du behöver göra en resa i tjänsten finns ett antal regler och rutiner att följa.

Allt om resor hittar du här

Observera att du som är stipendiat inte kan använda systemet KTH-RES. Istället för reseräkning får du resebidrag eller resestipendium. 

Sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan arbeta ska du anmäla detta till arbetsgivaren. Anställda doktorander rapporterar sjukdom i egenrapporteringssystemet HR+. Stipendiater meddelar endast arbetsgivaren sin sjukfrånvaro. Efter sju dagars sjukdom behöver såväl anställda som stipendiater uppvisa ett läkarintyg. Anställda doktorander får efter 14 dagars sjukdom ersättning av Försäkringskassan medan stipendiater är .

Företagshälsovård

Alla doktorander, såväl anställda som stipendiater har möjlighet att vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor, både genom telefonrådgivning och besök.

Om KTH:s företagshälsovård

Ledighet

Om du behöver vara ledig så har du som anställd doktorand eller stipendiat rätt att ta semester. Doktorander ansöker om semester enligt schablonmetoden. 

Friskvård

Alla doktorander har rätt att ta en friskvårdstimme per vecka. Som anställd doktorand får du också ett friskvårdbidrag. 

Övriga personalärenden

Information om alla andra personalfrågor på skolan hittar du på följande sidor.

Personalfrågor

Till sidans topp