Doktorsprogram

Skolan för informations- och kommunikationsteknik ansvarar för och antar sökande till doktorsprogrammet Informations- och kommunikationsteknik (KTHIKT).

Informations- och kommunikationsteknik

Gäller för doktorander antagna från 1 juli, 2017 (reviderad studieplan)

Doktorsprogrammet består av ett ämne på forskarnivå och fyra inriktningar.

Doktorsprogram: Informations- och kommunikationsteknik (KTHIKT) (pdf 282 kB)
(revidering planerad)

Ämne på forskarnivå: Informations- och kommunikationsteknik (INFKTEKN) (pdf 287 kB)

Inriktningar:

  • Kommunikationssystem
  • Elektroniksystem
  • Integrerade komponenter och kretsar
  • Programvaruteknik och datorsystem

Gäller för doktorander antagna senast 30 juni, 2017

Doktorsprogrammet består av ett ämne på forskarnivå och tre inriktningar.

Doktorsprogram: Informations- och kommunikationsteknik (KTHIKT) (pdf 282 kB)

Ämne på forskarnivå: Informations- och kommunikationsteknik (INFKOMTE) (pdf 271 kB)

Inriktningar:

  • Elektroniksystem
  • Kommunikation: tjänster & infrastruktur
  • Mikro- och nanoelektronik

Programansvarig

Äldre ämnesstudieplaner

Studieplan för Data- och systemvetenskap (pdf 30 kB)

Studieplan för Elektronik och datorsystem (pdf 19 kB)

Studieplan för Kommunikationssystem (pdf 28 kB)

Studieplan för Mikroelektronik och tillämpad fysik (pdf 19 kB)

Byte av doktorsprogram

Doktorander som är antagna till ett annat doktorsprogram vid KTH kan byta till doktorsprogrammet Informations- och kommunikationsteknik.

För övergång till doktorsprogrammet används blanketten FO-BANT som finns i KTH:s blankettarkiv. Blanketten lämnas till PhD Student Office tillsammans med en uppdaterad individuell studieplan (ISP). Om byte av handledare görs i samband med ansökan krävs ett separat beslut av Forskarutbildningsansvarig (FA).

Här kan du läsa mer om övergångsbestämmelser avseende studier på forskarnivå för doktorander som är inskrivna före 2011-02-01.

Till sidans topp