Doktorandkurser

Hitta doktorandkurser

Följande doktorandkurser erbjuds vid Skolan för informations- och kommunikationstekniks olika avdelningar.

Nya doktorandkurser annonseras också i gruppen Doctoral Courses for ICT Doctoral Program.

Kurskrav

Förteckningen över kurser ska stämma överens med examenskraven för forskarämnet.

Doktorsexamen

Licentiatexamen

Obligatoriska kurser

För doktorsprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik är en kurs på 7.5 hp i vetenskaplig teori och forskningsmetodik obligatorisk. Detta krav kan uppfyllas av en motsvarande kurs läst på avancerad nivå innan antagning till forskarstudier, men poängen kan då inte tillgodoräknas. Kravet uppfylls av kursen Konsten att forska som doktorand på Skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Samtliga studenter som är involverade i undervisning vid KTH måste läsa en kurs på 3 hp i Grundläggande kommunikations- och undervisningslära som erbjuds regelbundet.

Valbara kurser

Alla forskarutbildningskurser vid KTH måste ha en giltig kurskod och kursplan. Detta gäller även läskurser.

Registrering och rapportering

Tillgodoräknande

Alla ansökningar om tillgodoräknande av kurs görs genom att fylla i KTH-blanketten "Tillgodoräknande av kurs" (FO-TRAK.pdf), som ska lämnas till PhD Student Office (Electrum, plan 3, entré B). Alla ansökningar om tillgodoräknande av kurs måste godkännas av Forskarutbildningsansvarig och måste innefatta relevant dokumentation enligt den detaljerade informationen nedan.

Det är viktigt att ansökningsblanketten "Tillgodoräknande av kurs" innehåller kursnamnet exakt som det är skrivet i intyget, namnet på institutionen som arrangerade aktiviteten och landet där aktiviteten hölls.

Till sidans topp