Rekryteringar, befordringar, docentansökan och stipendiehantering

Personalenheten ger stöd till avdelningar vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik, vid nyrekryteringar, ersättningsrekryteringar, förlängningar, befordringar och ansökningar till docentur.

Personalenheten deltar i samtliga rekryteringsärenden inom skolan. Vi medverkar även vid befordringsärenden, docenturansökningar och stipendieärenden.

Tillsammans med skolchef, avdelningschef, enhetschef eller verksamhetsföreträdare arbetar vi i olika processer enligt de lagar, policyer och riktlinjer som finns inom KTH.

För mer information om de olika processerna, se vänstermarginalen.

Följande processer finns på skolan :

  • rekrytering av lärartjänster
  • rekrytering av doktorander
  • rekrytering av postdoktorer
  • rekrytering av TA-personal
  • befordringar till professor och lektor
  • docenturansökningar
  • stipendiehantering

Kontaktadress

Kontakta oss gärna i rekryteringsärenden på  rekrytering@ict.kth.se

Till sidans topp