Jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML)

Här hittar du information som berör området Jämställdhet, mångfald och likabehandling på Skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Arbetsgrupp om JML

Skolan för informations- och kommunikationsteknik har en arbetsgrupp vars syfte är att främja jämställdhet, mångfald och likabehandling och jobba förebyggande för ett bättre JML-klimat.

Gruppens sammansättning ska återge skolans mångfald såsom anställningskategori, etnicitet och kön.

 • Carl-Mikael Zetterling, ordförande, representant ledningsguppen
 • Vakant, skolans JML-samordnare, representant HR-enheten
 • Elizabeth All, representant HR-enheten
 • Ana Rusu, representant forskare och forskarutbildningen
 • Anders Västberg, representant grundutbildningen
 • Marianne Lundin, representant Utbildningsenheten
 • Martin Hedman, representant Utbildningsenheten
 • Vakant, representant Dekankansliet
 • Anders Ländin, representant teknisk personal
 • Vakant, studentrepresentant doktorandrådet
 • Alexandra Leyton, representant Kommunikation och externa relationer
 • Celine Mileikowsky, studentrepresentant IN-sektionen

Varje år uppdaterar Skolan Handlingsplanen för både de anställa och studenterna för att tydligt kunna följa upp det fortlöppande arbetet och uppdatera med ny åtgärder utefrån de riskananlyser som gruppen tar del av. Det allmänna målet är att öka medvetenheten om JML-aspekter hos skolans alla medarbetare samt studenter genom olika insatser med informativ karaktär.

JML-gruppen kommer inte att ta emot anmälningar om negativ särbehandling i termer av diskriminering och trakasserier eller vara direkt delaktig i något konkret diskrimineringsärende. För ärendehantering och råd hänvisar vi till skolans HR-enhet. För mer information om ärendehantering av diskriminering och trakasserier vid KTH se länken nedan:

Mer information >>

Handlingsplan, uppfäljning av 2016 och åtgärdplan för 2017

Likabehandlings- & åtgärdsplan för Anställda vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik 2016-2017.pdf (pdf 162 kB)

Likabehandlings- & åtgärdsplan för Studenter vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik 2016-2017.pdf (pdf 340 kB)

Värdegrund

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion.

Läs mer om denna i länken nedan.

KTH:s värdegrund

Till sidans topp