Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

KTH har i sin Mångfaldspolicy fastställt nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

På länken nednan hittar du information om vart du vänder dig för att få hjälp och stöd om du blivit diskriminerad, trakasserad, utsatt för sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling.

Du hittar även vad begreppen diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling innebär och hänvisningar till aktuell lag:

Vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling - KTH

Om du ha mer information om detta eller göra en anmälan kan du kontakta följande personer på skolan:

Sandra Gustavsson Nylén
Sandra Gustavsson Nylén, hr-handläggare 087904492
Susanne Collberg
Susanne Collberg, personaladministratör 087904319
Till sidans topp