Kontaktuppgifter till nära anhörig

Om du skulle utsättas för en krissituation kan vi behöva kontakta en nära anhörig till dig. Det är därför av stor vikt att kontaktuppgifter till dina närmaste anhöriga finns i egenrapporteringssystemet så att vi lätt kan hitta den.

Hur du går till väga för att lägga in informationen:
Logga in på KTH Egenrapportering

När du är inloggad gå till Mina sidor – Mina personuppgifter.
Där fyller du enligt bilden nedan:

Till sidans topp