Chef- och ledarskap

Gott ledarskap är strategiskt viktigt för KTH. Arbetet vid KTH grundar sig i den akademiska traditionen med frihet, kunskapssökande och kollegialitet. Ledarskap med personligt ansvar är nödvändigt för att skapa en än mer attraktiv arbetsplats. Personer med ledande ställning tar ansvar inte bara för den dagliga verksamheten utan också för medarbetarnas välbefinnande och den strategiska utvecklingen.

Ett gott ledarskap gynnar förutsättningarna för att skapa en inspirerande och attraktiv arbetsplats med motiverade medarbetare.

Att stimulera det personliga lärandet, det personliga ansvarstagandet och den personliga utvecklingen är en viktig uppgift som åligger alla på KTH.

Via länken nedan hittar du KTH:s centrala sidor om chef- och ledarskap.

Via länken nedan kan du läsa mer om riktlinjen för ledarskap på KTH.

Riktlinje ledarskap på KTH

Till sidans topp