Utvecklingssamtal

Som chef med personalansvar ska du ha ett årligt utvecklingssamtal med dina medarbetare.

Samtliga anställda på KTH har rätt att minst en gång per år få ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef.

Utvecklingsamtalet är en dialog mellan chef och medarbetare med målet att gemensamt komma fram till en individuell handlings- och utvecklingsplan.

På denna sida kan läsa mer om vad utvecklingsamtalet innebär samt hitta mallar inför samtalet:

Mallar

Guide utvecklingssamtal för chefer.pdf (pdf 162 kB)

Frågeformulär inför utvecklingssamtal.pdf (pdf 61 kB)

Dokumentation av utvecklingssamtal (redigerbar).pdf (pdf 48 kB)

Länk till KTH:s uppförandekod

Uppförandekod medarbetare

Länk till KTH:s befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning


Tips till ett lyckat utvecklingsamtal:

  1. Var ute i god tid och avsätt gott om tid för att båda parterna ska känna att de hinner gå igenom det de önskar.
  2. Förbered dig och be även din medarbetare att förbeda sig för att skapa ett mer givande samtal.
  3. Ge saklig och konstruktiv kritik.
  4. Tänk på att även lyfta det postiva, så att utveckling även sker av det som personen gör bra.
  5. Lyssna på varandra och låt båda få komma till tals. Tänk på att det ska vara ett samtal mellan chef och medarbetare.
  6. Prata inte lön. Lönesamtalet har ni vid ett annat tillfälle, detta samtal handlar om personens utveckling inte om lön.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta personalenheten

Till sidans topp