Samverkansgrupp

Samverkan mellan parterna, arbetstagare och arbetsgivare, sker i skolans samverkansgrupp, SSG.

Vid KTH och Skolan för informations- och kommunikationsteknik är samverkan grunden i utvecklingsarbetet såväl i vardagliga frågor som i långsiktiga mål. Samverkan ersätter i de flesta fall arbetsgivarens förhandlings- och informationsskylighet enligt MBL. Vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik sker samverkan på skolnivå.

I Samverkansgruppen på skolan ingår

Jens Zander, ordförande och arbetsgivarrepresentant
Christina Zander, arbetsgivarrepresentant
Elizabeth All, arbetsgivarrepresentant

Anders Hallén, SACO
Vakant, ST

Per Wehlin, huvudskyddsombud
Marco Mladenovic, skyddsombud


 

Till sidans topp