Ansvariga och ombud

Skolan för informations- och kommunikationsteknik har utsedda personer som är ansvariga eller ombud för olika frågor inom Arbetsmiljö. Här hittar du namnen på de utsedda samt i vissa fall skolchefsbesluten och vad deras uppdrag innebär.

Brandskyddsansvariga

Utbildningslokaler och kontorslokaler
Mikael Prytz
08-790 62 82
micke@kth.se

Electrumlaboratoriet
Aleksandar Radojcic
08-790 43 93
alerad@kth.se

Miljöombud

Strategiskt miljöombud
Gunnar Malm
08-790 43 32
gunta@kth.se

Operativt miljöombud
Mikael Prytz
08-790 62 82
micke@kth.se

Handläggande miljöombud
Sarah Winther
08-790 42 97
sarahlo@kth.se

Kemikalieansvariga

Kemikalieansvarig ICT
Nils Nordell
08-790 43 88
nordell@kth.se

Electrumlaboratoriet
Nils Nordell
08-790 43 88
nordell@kth.se

Integrerade komponenter och kretsar, EKT
Per-Erik Hellström
08-790 43 25
pereh@kth.se

Strålskyddsansvariga

Laserstrålning
Mattias Hammar
08-790 43 75
hammar@kth.se

Joniserande strålning
Anders Hallén
08-790 43 58
ahallen@kth.se

Föreståndare brandfarlig vara

Anders Ländin
08-790 43 90
alandi@kth.se

Ställföreträdande föreståndare brandfarlig vara
Nils Nordell
08-790 43 88
nordell@kth.se

Skyddsombud

Huvudskyddsombud
Per Wehlin
08-790 43 89
pgiwe@kth.se

Skyddsombud Laser
vakant

Skyddsombud
Marco Mladenovic
08 - 790 41 65
marcot@kth.se

Till sidans topp