Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Arbetsmiljögruppen

Arbetmiljögruppen arbetar aktivt med ICT:s systematiska arbetsmiljöarbete och vara en förberedande instans till skolchefen inom arbetsmiljöområdet.

Gruppens sammansättning:

  • Elizabeth All, HR-ansvarig
  • Mikael Prytz, Infrastrukturansvarig
  • Per Wehlin, Huvudskyddsombud
  • Marco Mladenovic, Skyddsombud

Skyddsombud

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Om ni har frågor kring arbetsmiljö kan ni alltid kontakta Per och Marco.

Skyddsronder

Skyddsronder är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på KTH. (Se AFS Systematisk arbetsmiljö AFS 2001:1.) Dessa ger arbetsgivaren en möjlighet att följa och förbättra arbetsmiljön.

Till sidans topp