Vi som arbetar med personalfrågor

Vi som arbetar med Personalfrågor hjälper dig med information om olika personalrelaterade frågor.

Personal vid Personalenheten

Personalenhetens mailadress: adm-hr@ict.kth.se

Till sidans topp