Webbsidor

KTH Skolan för informations- och kommunikationsteknik har två gemensamma webbplatser. Den externa webbplatsen www.kth.se/ict och skolans intranät där du befinner dig just nu. Skolans webbsidor förvaltas av enheten Kommunikation och externa relationer.

Behöver din webbsida uppdateras?

Behöver något uppdateras på din avdelnings webbsidor eller någon annanstans på skolans webbplatser? Kontakta ansvarig .

Information till studenter

www.kth.se/student

All generell information till studenter publiceras på KTH:s gemensamma   (Student på KTH). Ansvarig för information till studenter är utbildningsenheten och webbredaktör där är Sandra Hjert.

Kurs- och programwebbsidor

Alla kurs- och programwebbsidor ska publiceras i KTH:s gemensamma system KTH Social. Här kan du läsa  mer om hur det fungerar.

Information om våra utbildningar

www.kth.se/utbildning

Den huvudsakliga informationen om våra utbildningar publiceras på KTH:s gemensamma  utbildningswebb. Utbildningswebben uppdateras av KTH:s avdelning för kommunikation och internationella relationer. Ärenden gällande uppdateringar av utbildningswebben går genom skolans kommunikationsenhet. Notera att de kompletta kursplanerna är importerade från KOPPS.

Webbsidor för avdelningar enheter och forskargrupper

Sidor för avdelningar, enheter och forskargrupper upprättas under skolans externa webbplats i Polopoly. Kontakta Alexandra Leyton för support.

Projektwebbsidor

För dig som behöver en särskild webbplats för ett forskningprojekt eller annat projekt som inte ryms under skolans externa webbplats har vi möjlighet att upprätta webbplatser på KTH:s wordpressplattform. Kontakta Alexandra Leyton för information och support.

Personal- och profilsidor

Personallistor och profilsidor är en del av KTH:s gemensamma system KTH Social. Informationen på din profilsida hämtas från en rad olika system. .

Personliga webbsidor

Personliga webbsidor läggs upp på people.kth.se/~username av användaren själv. 

Rutin för upprättande av nya webbsidor

Skolchefen har beslutat om en rutin för upprättande av nya webbsidor. .

Till sidans topp