Vi jobbar med kommunikation

Enheten Kommunikation och externa relationer är ansvarig för skolans interna och externa kommunikation vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik. Här är vi som arbetar på enheten.

För generella kommunikationsfrågor kontakta oss på Kontakta kommunikation

För studentrekryteringskommunikationansvarar Utbildningsenheten.  

Till sidans topp