Studentrekrytering

Utbildningsenheten ansvarar för KTH Kistas studentrekrytering. Vi arbetar tillsammans med KTH:s centrala kommunikationsavdelning och följer deras årsplan, men driver också ett antal egna aktiviteter.

Nationell rekrytering

Skolan har ett nära samarbete med KTH kommunikation och internationella relationer och deras studentrekryterande organisation. I Kista anordnas även egna studentrekryterande arrangemang, såsom Future Friday och enskilda studiebesök. 

Internationell rekrytering.

KTH Kistas arbete med den internationella studentrekryteringen har sitt största fokus på utomeuropeiska länder. 

Kontakt

Till sidans topp