Email: grupp- och funktionsadresser

Här kan du se vilka officiella gruppadresser och funktionsadresser som finns på skolan, samt information om e-post i stort.

E-post till grupper och funktioner på skolan 

Förutom att skicka e-post till en eller flera mottagare så finns också möjligheten att nå en funktion eller en grupp av mottagare på skolan. Här skiljer man på funktionsadresser och gruppadresser:

Gruppadresser ("E-postlistor")

En gruppadress är som en e-postlista, där mejlet som skickas till gruppen går till alla medlemmarna i gruppen. Exempel: i gruppen ict-all@ict.kth.se ingår alla anställda på skolan för informations- och kommunikationsteknik, och mejl som skickas dit går till alla anställda. Det vill säga alla anställda får ett mejl i sin personliga mejlbox. 

Funktionsadresser

Funktionsadresser för e-post är adresser som riktar sig till en viss funktion istället för till en viss person. Exempel: registrator@ict.kth.se är för ärenden som ska till skolans registrator. En funktionsadress kan administreras av flera personer och är inte personlig. Den kan hanteras i t.ex. en funktionsbrevlåda eller i ett ärendehanteringssystem ("RT"). 

Lista på gruppadresser och funktionsadresser

Nedan återfinns listor på all officiella gruppadresser och funktionsadresser på skolan. Gruppen ict-all@ict.kth.se har en restriktion som gör att endast behöriga personer kan mejla till den gruppen. Om du önskar nå hela skolan, kontakta kommunikation@ict.kth.se

Gruppadresser (E-postlistor)

Alla anställda tillhörande Castor: castor-all@ict.kth.se 

Alla anställda på COS: cos-all@ict.kth.se
Avdelningschef och vice avdelningschef COS: cos-dephead@ict.kth.se
Alla anställda på RS-lab: cos-radio@ict.kth.se
Alla anställda på NS-lab: cos-nslab@ict.kth.se
Alla anställda på MS-lab: cos-mslab@ict.kth.se
Alla anställda på ON-lab: cos-onlab@ict.kth.se
Alla doktorander på COS: cos-phdstudents@ict.kth.se
Alla lärare på COS: cos-teachers@ict.kth.se
 

Doktorander

Alla doktorander på skolan: phdstudents-all@ict.kth.se

Medlemmar i doktorandrådet: phd-council@ict.kth.se

Doktorander på ELE: ele-phdstudents@ict.kth.se 

Doktorander på COS: cos-phdstudents@ict.kth.se

Doktorander på SCS: scs-phdstudents@ict.kth.se

Alla anställda på Electrumlaboratoriet (ELAB): elab-all@ict.kth.se

Electrumlaboratoriets larmgrupp (Electrumlaboratoriets anställda, driftansvariga på ELE-EKT och Acreo samt säkerhetsansvarig: elab-techsupport@ict.kth.se

Alla anställda på ELE: ele-all@ict.kth.se
Avdelningschef och vice avdelningschef ELE: ele-dephead@ict.kth.se
Alla anställda på EKT: ele-ekt@ict.kth.se
Alla anställda på ESY: ele-esy@ict.kth.se
Alla doktorander på ELE: ele-phdstudents@ict.kth.se
Alla lärare på ELE: ele-teachers@ict.kth.se

Alla professorer på skolan: professors-all@ict.kth.se

Alla lärare på skolan: teachers-all@ict.kth.se

Alla anställa på förvaltningen: adm-all@ict.kth.se

Alla anställda på Dekankansliet (inkl. Servicecenter): adm-deansoffice@ict.kth.se

Alla anställda på Ekonomienheten: adm-finance@ict.kth.se

Alla anställda på Infastrukturenheten: adm-infra@ict.kth.se

Alla anställda på IT-supporten i Kista: adm-itservice@ict.kth.se OBS: supportärenden skickas till itsupport@kth.se

Alla anställda på Kommunikationsenheten: adm-info@ict.kth.se

Alla anställda på Personalenheten: adm-HR@ict.kth.se

Alla anställda på Utbildningsenheten: adm-eduoffice@ict.kth.se

All administrativ personal som arbetar för SCI och delvis sitter på KTH Kista: sci-adm-electrum@kth.se

Alla anställda på Tillämpad fysik, Material- och nanofysik, SCI (obs: driftas av SCI): all@mnf.aphys.kth.se

Alla anställda på SCS: scs-all@ict.kth.se
Avdelningschef och vice avdelningschef SCS: scs-dephead@ict.kth.se
Alla doktorander på SCS: scs-phdstudents@ict.kth.se
Alla lärare på SCS: scs-teachers@ict.kth.se

Grundutbildningsansvarig: gruansv@ict.kth.se 
Forskarutbildningsansvarig: fuansv@ict.kth.se
Studierektorer forskarutbildning: phd-dirofstudies@ict.kth.se
Handledare forskarutbildning: phd-supervisors@ict.kth.se
Studierektorer grundutbildning: gru-dirofstudies@ict.kth.se
 

All personal tillhörande Wireless@kth: wireless-center@ict.kth.se

Funktionsadresser

Dekankansliet (skolchefsfunktion): dekan@ict.kth.se

Ekonomi

Övergripande ekonomiärenden: ekonomi@ict.kth.se

Kommunikation

Frågor gällande kommunikation och externa relationer på skolan: kommunikation@ict.kth.se

PhD Student Office

Ärenden gällande forskarstuderande (doktorander) och postdoktorer: phdoffice@ict.kth.se

Registrator

Frågor gällande bland annat allmänna handlingar och diarieföring: registrator@ict.kth.se

Frågor gällande diarieföringssystemet W3D3: w3d3@ict.kth.se

Alla frågor gällande service på skolan: service@ict.kth.se

Felanmälningar och andra frågor gällande infrastruktur kan också mejlas till: lokalservice@ict.kth.se

Lärarfrågor: teachersupport@ict.kth.se

Frågor gällande studier (för studenter): studentexp@ict.kth.se

Riktlinjer för hantering av gruppadresser 

Se skolchefsbeslut om riktlinjer för användande av internkommunikationskanaler, där ett avsnitt behandlar e-post. 

Vill du skapa en ny gruppadress eller saknar du någon på en lista?

Kontakta Servicecenter .

Mer information om e-post

Se IT-supporten sidor om e-post

Till sidans topp