Behöver du hjälp med kommunikation?

Centralt i Kommunikationsenhetens uppdrag är att stödja skolans kärnverksamheter utbildning och forskning. För att göra detta möjligt är det avgörande att avdelningar och forskargrupper kontaktar oss när de har ett behov av kommunikativt stöd.

Det kan handla om allt från en generell översyn av hur enheten kan stödja er verksamhet till upprättande av kommunikationsplaner för specifika projekt och event. Ju tidigare vi kommer in i processen desto effektivare kan vårt stöd till verksamheten bli.

Det enklaste är att kontakta oss för en inledande konsultation med utgångspunkt från det behov eller de frågeställningar ni har. En sådan konsultation tar cirka en timme. Efter det återkommer vi med förslag på en kommunikations- och aktivitetsplan. Vi kan även bidra med praktiska insatser och genomförande när det gäller vissa projekt eller hjälpa till att upphandla externt stöd inom relaterade områden.

  Kontakta kommunikation

Till sidans topp