Att möta medier

Massmedier är en viktig kanal när vi vill berätta om skolans verksamhet. Syftet med att synas i medierna är dels att stärka skolans varumärke generellt, dels att utifrån olika behov, via till exempel forskningskommunikation och rekryteringsarbete, nå specifika målgrupper.

Om du får en förfrågan från en journalist, ta chansen att berätta om din forskning och det arbete du och dina kollegor gör. Tacka bara i undantagsfall nej till en intervjuförfrågan och försök i så fall hänvisa journalisten till en mer lämplig talesperson eller till Kommunikation och externa relationer.

Officiell talesperson för skolan är skolchefen. Inom ditt eget område uppmuntrar skolan dig att ha en aktiv relation till medierna. Men var noga med att ange vem du är och vilken roll du har vid skolan. Stöd inför och under en intervju kan ges av kommunikationsenheten. Från enheten kan du också få stöd med medieträning både omedelbart inför en intervju och mer långsiktigt. När du varit i kontakt med medier får du gärna berätta det för kommunikationsenheten. Enheten är också intresserad av att ta del av eventuella publiceringar i media.

När journalisten kontaktar dig

Du behöver inte svara på stående fot. Ta reda på vad frågeställningen handlar om, fråga när journalisten behöver dina svar, tala om när du ska återkomma och respektera den tiden. Oavsett om det handlar om 10 minuter eller en vecka, förbered dig så gott du kan. Tänk igenom dina svar på frågorna och vad det är du vill föra fram.

Tveka aldrig att kontakta kommunikationsenheten för att få stöd inför den kommande intervjun. Vi kan hjälpa dig med allt från formulering av budskap till praktisk medieträning beroende på vilken tid som finns. Är det kort om tid kan du bolla frågeställningar och tänkta svar med en kollega.

När du vill kontakta en journalist

När du har något värt att berätta från din verksamhet finns flera olika kanaler som pressmeddelanden, debattartiklar, journalistmöten, seminarier eller direkt kontakt med utvalda medier.

Följande är exempel på nyhetsvinklar som kan ligga till grund för en medieaktivitet:

  • Faktiska resultat.
  • Nya projekt.
  • Händelser: nya tjänster, anslag, samarbeten, utnämningar och rapporter.
  • Idéer och visioner.

För att välja rätt kanal och medieanpassa det du vill berätta kan du få stöd av Kommunikation och externa relationer.

Sekretess

Yttrande- och meddelandefrihet är grundstenar i en demokrati. Var och en har rätt att ta kontakt med och yttra sig för media. Men inom vissa samarbetsområden och projekt finns delar som omfattas av sekretess. Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller ur sekretesshänseende, gör en kontroll med din närmste chef innan du genomför en intervju.

Till sidans topp