KTH Windows (WIKS)

WIKS är KTH:s gemensamma standardarbetsplats baserad på Windows 7 som operativsystem, MS Office version 2010 och ett antal andra nyttoprogram. Tillämpbar för alla anställda och studenter på KTH, oavsett om det gäller utbildningsverksamhet, forskning, teknisk och administrativ personal, så kan denna plattform med fördel användas.

Tjänstebeskrivning KTH Windows:

Syfte

 • Tillhandahålla en driftsäker Windows infrastruktur där Universitetsförvaltningen och skolorna är delaktiga i utvecklingsdriften och supporten av plattformen.
 • Samordning av driften och supporten för denna miljö genom att minimera dubblerat arbete och effektivisera resursanvändning på KTH.
 • Minska totalkostnaden på KTH för insatser inom investering, drift och utveckling i lokala Windows plattformar.
 • Anpassad för att effektivisera och underlätta samverkan mellan grundutbildningen och administrativ personal (ex. dela filer, funktionsmail, systemåtkomst).
 • Förbättrat stöd för fjärråtkomst till plattformen.
 • Green-IT! Öka miljömedvetenheten.

Överenskommelsens omfattning

Tjänster som ingår

 • Grundinstallation av dator.
 • Installation och underhåll av programpaket och standardtillämpningar.
 • E-post via Outlook (2 GB med möjlighet till utökning) inklusive åtkomst via Webmail och smartphones m.m.
 • Hemkatalog (20GB med möjlighet till utökning).
 • Gemensamma areor för skolor/avdelningar.
 • Projekt areor för grupper/projekt.
 • Åtkomst till WIKS resurser via Citrix, WIKS på distans.
  • Åtkomst till WIKS resurser via VPN, för att säkra informationsflöde mellan er och KTH.
 • Printservertjänster med kvothantering, rapportering.
 • Installation av skrivare.
 • Supporttjänst via mottagningsdisk, telefon, e-post, fjärrstyrning och på plats hos användaren.

Klientplattformen finns som olika alternativ

 • KTH Windows Standard
  • I grundutförande med KTH:s centrala IT-Support som den primära supportkanalen.
  • Alternativt med av ITA-kontrakterad lokal supportpersonal på skolan (görs efter överenskommelse mellan skolan och ITA).
 • KTH Windows delad-admin
  • Finns som en variant till KTH Windows Standard men med begränsad IT-support
  • Ger administrativa behörigheter på datorn inkl. möjlighet för användaren att själv installera programvaror
  • Tillämpas efter särskild rutin och endast där WIKS Standard inte kan uppfylla användarbehovet
 • KTH Windows datorsal
  • Anpassad för student- och utbildningsbehov
 • KTH Windows resursdator
  • Gemensam dator för flera användare som har kth.se konto, t.ex. i gemensamma utrymmen

Avgifter

 • KTH Windows Standard, 600:- per användare och månad
 • KTH Windows deladadmin, 600:-  per användare och månad
 • KTH Windows datorsal, finansieras via IKT förvaltningsobjektet
 • KTH Windows datorsal, ej IKT 600:- per dator och månad
 • KTH Windows resursdator, 600:- per dator och månad

Applikationer

 • KTH Windows-plattformen är som standard en managerad datormiljö, vilket innebär att applikationerna tillhandahålls av IT-personal.
 • Olika program kräver olika typer av rättigheter i filsystemet och registret. Som standard i KTH Windows har användare endast läsrättigheter och många program kräver skrivrättigheter på olika platser. Därför måste applikationerna testas och anpassas till WIKS plattformen.
 • Om en applikation inte är godkänd för KTH Windows så måste den applikationen testas, godkännas och paketeras så att den fungerar i KTH Windows plattformen. Det görs enligt en särskild rutin för test och certifiering.
 • Vår ambition är att paketera så många applikationer som möjligt där efterfrågan finns. Detta för att spara tid, tillgodose säkerhetskrav, få en driftsäker och stabil plattform och minimera de lokala anpassningarna.

Certifierade datorer

KTH Windows plattformen installeras på KTH Windows testade och certifierade datormodeller. De modellerna väljs baserat på prestanda, ekonomi och livslängd.

Certifierade datorer

Beställa certifierad dator -  Köpa IT-produkter

Ansökan

Ansökan om WIKS behörighet

Beställning av IT-tjänster

KTH Windows 2 delad-admin

Denna alternativa lösning är endast för Forskare och Lärare.

Denna variant har tagits fram för att kunna erbjuda tillgång till centrala tjänster samtidigt som den ger användaren med särskilda behov möjligheten att få lokala admin rättigheter om detta krävs för att användaren ska kunna utföra sitt arbete. Denna variant är riktad till forskare/lärare som behöver testa en mängd olika program i samband med sin forskning/utbildning.

För att ändå kunna upprätthålla säkerheten av KTH:s datorsystem så finns det ett regelverk som användaren måste efterleva. Man måste också vara medveten om att det krävs arbetstid för att administrerar sin dator själv och att hålla operativsystem och applikationer uppdaterade. Denna driftsform behöver dessutom godkännas av närmaste chef/föreståndare/projektledare eller dylikt.

Tjänster som ingår i detta paket är:

 • All som ingår i KTH Windows Standard
 • Denna lösning har begränsad support
 • Felsökning kommer endast ske under begränsad tid. Om problem inte kan lösas erbjuds en ominstallation av datorn.
 • Användaren bär ansvaret för administration
 • Policy för delad-admin dator måste godkännas innan man får tillgång till detta paket

Ansökan för delad-admin görs via din lokala helpdesk.

Ansökan och policy för delad-admin

Svenska:   Delad.admin.wiks2.v1.0.pdf (pdf 161 kB)

Engelska: Shared.admin.wiks.v1.0.pdf

Till sidans topp