Interna nyheter

 • Förändringar inom skolans kommunikationsenhet

  Publicerad 2016-12-20
  Då Rick Forsling (Funktionsansvarig Kommunikationsenheten) accepterat ett jobberbjudande på en annan statlig myndighet kommer Jenny Minnema att ta över som ansvarig skolkommunikatör från och med den 16 januari, 2017

 • Diverse and approximate software: enhancing robustness in uncertain environments 

  Publicerad 2016-12-14
  Software applications run in uncertain environments: hardware is increasingly approximate, users want more customization and hackers intensify their attacks. Consequently, software behavior needs to be flexible to cope with perturbations in its environment, that states Benoit Baudry research scientist at INRIA.

 • A New Year and New Beginnings

 • Låna SL-kort för resor i tjänsten

  Publicerad 2016-12-06
  Från och med 5 december har skolan ett SL-årskort för utlåning till skolans personal för resor i tjänsten (t.ex. till huvudcampus).

 • Studentexpedition i vårt Servicecenter

  Publicerad 2016-12-05
  Idag, måndag den 5 december, har Utbildningsenheten öppnat en studentexpedition i vårt Servicecenter. Studentexpeditionen kommer till att börja med att vara bemannad måndag-fredag mellan kl.12.00 -14.00.

 • Studentytor stängda kvällstid

  Publicerad 2016-11-22
  Från och med den 1 december kommer studentytorna i Electrum (datasalar, klassrum, grupprum och ytorna innanför glasgatan*) att låsas mellan kl. 23 och 07, måndag-söndag.

 • Kurs i offentlighet och sekretess i handläggningen

  Publicerad 2016-11-21
  Kursen är en genomgång av centrala bestämmelser och begrepp avseende offentlighet och sekretess. Exempel på frågor som kommer att tas upp är: Vad innebär offentlighetsprincipen? Vad är en handling? Vad är en allmän handling? När kan uppgifter i en allmän handling vara hemliga? Hur ska man hantera en begäran om allmän handling?

 • Nu byggs nästa generations mobila VR-teknik

  Publicerad 2016-11-21
  KTH har fått ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla nästa generations mobila Virtual Reality-teknik. Konrad Tollmar är projektledare för SEEN (Smart Eye-tracking Enabled Networking) där KTH tillsammans med Tobii och Ericsson ska utveckla nästa generations Virtual Reality men också Augmented Reality (AR).

 • Ombyggnation köket plan 3 14/11

  Publicerad 2016-11-11
  Ombyggnation av köket kommer att ske måndag 14/11 och det kommer inte att kunna användas.

 • Information about translation services!

  Publicerad 2016-11-10
  Currently, the centrally procured agreement regarding translation services is appealed.

 • Google Doctoral Fellowship program 2017

  Publicerad 2016-11-10
  Our School has been invited to nominate PhD students for the 2017 Google Doctoral Fellowship Program. This is a highly visible program and it can lead to potential job opportunities. Therefore we would like to have a strong showing.

 • Nytt forum för dialog

  Publicerad 2016-11-09
  I Medarbetarundersökningen 2016 framkom en önskan från skolans anställda om en skolledning som är mer synlig ute i organisationen och på avdelningarna.

 • Välkommen till invigningen av Urban ICT Arena i Electrum

  Publicerad 2016-11-08
  Den 28 november invigs Urban ICT Arena av näringsminister Mikael Damberg. Kista Science City AB vill bjuda in dig att fira denna händelse i Electrum-huset.

 • Det planerade strömavbrottet den 8 november är flyttat

  Publicerad 2016-11-07
  Det planerade strömavbrottet på tisdag den 8 november är inställt och kommer att utföras i slutet på december istället.

 • Docentpresentation - Navigation in Decentralized Online Social Networks

  Publicerad 2016-11-03
  Tid: Måndag 2016-11-07 kl. 13.00 Föreläsare: Sarunas Girdzijauskas Plats: Sal 304

 • Chefsutbildning: Arbetsmiljö och lika villkor ur ett psykosocialt perspektiv

  Publicerad 2016-11-02
  En god arbetsmiljö bidrar positivt till kreativitet och hälsa, och ger förutsättningar för goda arbetsresultat. Som chef ska du främja en god arbetsmiljö och har ett stort ansvar i genomförandet av det dagliga arbetsmiljöarbetet.

 • Inbjudan till KTH lärare: Bidra till Global Utveckling

  Publicerad 2016-10-26
  KTH-lärare är inbjudna till ett lunchmöte för att diskutera hur vi kan bidra till Global Utveckling.

 • Prodekanus välkomnar KTH:s personal till fyra seminarier

  Publicerad 2016-10-26
  Fyra seminarier med fokus på utbildning och kvalitet.

 • Congratulations on your graduation Doctor Quang Tuan Le

  Publicerad 2016-10-17
   “Spintronics and magnonics have imminent role to play in the future information technology”, says Quang Tuan Le. He has recently received his PhD at the School.

 • "En ny mobilgeneration ska baseras på ny revolutionerande teknik"

  Publicerad 2016-10-07
  "En ny mobilgeneration ska baseras på ny revolutionerande teknik. Det är också avsikten med 5g. Så jag och mina forskarkolleger drar på munnen när andra kallar nät och tjänster som lanseras före 2020 för 5g." Det säger skolchef Jens Zander i senaste numret av tidningen NyTeknik.

Till sidans topp