Interna nyheter

 • Unikt boende för studenter, forskare och lärare i Paris

  Publicerad 2017-03-30
  Svenska studenthemmet erbjuder en unik studie- och boendemiljö för dig som planerar att studera eller forska i Paris.

 • Future Friday

 • And the winner is..

  Publicerad 2017-03-29
  Hossein Elahipanah! The result of the tournament final in Table Tennis was 4-0.

 • Congratulations on your graduation, Doctor Rui Lin!

  Publicerad 2017-03-28
  The topic of Doctor Rui Lins PhD dissertation is "High-Capacity Short-Reach Optical Communications"

 • Ny medarbetare

  Publicerad 2017-03-27
  Vi välkomnar en ny forskningsingenjör på SCS.

 • Konsten att skriva proffsiga mail

  Publicerad 2017-03-23
  Kursen vänder sig till personal på KTH som redan skriver en del e-post på engelska.

 • Senaste nytt om översynen av skolorganisationen: arbetsgruppernas sammansättning

  Publicerad 2017-03-23
  Läs intervju i Campi med Jens Zander och Amelie Eriksson Karlström, samt se arbetsgruppernas sammansättning.

 • Congratulations on your graduation, Doctor Arash Salemi!

  Publicerad 2017-03-23
  The topic of Doctor Arash Salemis PhD dissertation is "Silicon Carbide Technology for High- and Ultra-High-Voltage Bipolar Junction Transistors and PiN Diodes"

 • Welcome to KTH ICT Smart City Networking Event

  Publicerad 2017-03-23
  The ICT Platform invites you to the ICT Smart City Networking Event on the 26th of April. The goal of the event is to connect KTH researchers with the industrial partners, city officials, and urban developers through research platforms, such as the Urban ICT Arena.

 • Arbetsgrupper ser över skolorganisation

  Publicerad 2017-03-23
  Sex av KTH:s skolor kan komma att slås ihop till två större skolor i enlighet med rektors beslut om en planerad integration av skolorna. Syftet är att stärka organisationen och skapa ett tätare samarbete mellan närliggande ämnesområden, särskilt inom utbildningen. På de aktuella skolorna har planeringsarbetet inför en omorganisation nu dragits igång.

 • Don't miss the School's Table Tennis Grand Finale

  Publicerad 2017-03-22
  The tournament final will take place before the All Employee Meeting (AEM) on March 29 at 10 am at Glasgatan. The game will be played between finalists Hossein Elahipanah and Faraz Khavari.

 • Congratulations on your graduation, Doctor Jin Dai

  Publicerad 2017-03-17
  The topic of Doctor Jin Dais PhD dissertation is "Near-Field Radiative Heat Transfer between Plasmonic Nanostructures"

 • Missa inte årets första All Employee Meeting (AEM)

  Publicerad 2017-03-17
  Vi välkomnar KTH:s rektor Sigbritt Karlsson till skolan, Sigbritt Karlsson har hela sin akademiska bakgrund från KTH och är civilingenjör i kemiteknik med inriktning bioteknik och professor i polymerteknologi med inriktning de polymera materialens tekniska miljöinteraktion.

 • Nominera hedersdoktorer för 2017

  Publicerad 2017-03-14
  Hedersdoktorer utses för att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser för samhället och främjat verksamheten vid KTH. Nu är dags att skicka in förslag på hedersdoktorer 2017. Sista dag för nomineringar är 1 maj.

 • Nytt handläggande miljöombud

  Publicerad 2017-03-13
  Sarah Winther är nytt handläggande miljöombud på skolan. Hon ersätter Karin Axén från 15 mars 2017.

 • Nya tider för innebandy

  Publicerad 2017-03-10
  Den nya tiden som gäller är klockan 14-15 på måndagar med start i nästa vecka.

 • Peter Karlsson, ny medarbetare på Servicecenter

  Publicerad 2017-03-03
  Vi hälsar en ny medarbetare välkommen med 6 snabba frågor!

 • Ny W3D3 sökportal lanserad

  Publicerad 2017-03-02
  Ärenden registrerade från 2016-12-12 i UF:s huvudserie (V-serien) finns nu sökbara i en ny sökportal. På sökportalen kan du som KTH-anställd se vissa av UF:s ärenden och handlingar som har diarieförts i W3D3.

 • Nytt strategiskt miljöombud

  Publicerad 2017-03-01
  Gunnar Malm är nytt strategiskt miljöombud på skolan. Han ersätter Markus Hidell från 1 mars 2017.

 • Seminarium med fokus på utbildning och kvalitet

  Publicerad 2017-02-28
  Prodekanus Per Berglund välkomnar KTH:s personal till seminarium med fokus på utbildning och kvalitet.

Till sidans topp