Interna nyheter

 • Välkommen Negar Safinianaini, ny doktorand på SCS!

  Publicerad 2017-08-14
  Negar har jobbat på SCS sedan 17 juli.

 • Välkommen Harald Ng, ny serviceassistent!

  Publicerad 2017-08-14
  Harald har jobbat i Servicecenter sedan 9 augusti.

 • Välkommen Sara Khosravi, ny doktorand!

  Publicerad 2017-08-10
  Sara har jobbat som doktorand på Radio Systems Lab, COS, sedan 1 augusti.

 • Personalutbildning: Förändring och styrning i staten

  Publicerad 2017-07-25
  Är det något speciellt med att arbeta som offentlig tjänsteman? Vilka förändringar har skett i förvaltningspolitiken och styrningen av myndigheterna och hur påverkar det oss? Vad är New Public Management, och hur tar sig det uttryck på myndigheter och för oss som arbetar där? Detta är några av frågorna som ställs och diskuteras i denna kurs.

 • Personalutbildning: Presentation Skills

  Publicerad 2017-07-25
  The lecture is aimed at KTH staff who in some way engage in oral communication. We take a look at how you can plan and execute different kinds of oral presentations in various situations, cope with nerves, and deliver your message in an interesting and engaging manner. You will get a number of useful points, examples and advice that you can apply in your own work environment.

 • KTH Kista at Almedalen

  Publicerad 2017-07-03
  Mark Smith, Professor of IT Product Development and Anne Håkansson, Docent in Computer Science and researcher in AI will discuss Opportunities and Challenges with Smart, Sustainable and Competitive Societies today at Almedalen.

 • Arbetet med integrationen av CSC-, EES- och ICT-skolorna fortsätter

  Publicerad 2017-06-30
  Rektor har i tilläggsbeslut 2017-06-22 slagit fast att inriktningen för det fortsatta arbetet med omorganisationen av våra skolor är EN skola. Tidplanen för arbetet ligger fast.

 • Våra gamla IP-telefoner ej längre i bruk från 30 juni

  Publicerad 2017-06-30
  Som tidigare meddelats övergår skolan från IP-telefoni till MEX-telefoni från den 30 juni.

 • Time to start working on proposals for applications to KAW Project grants 2018

  Publicerad 2017-06-20
  If you are planning to apply for KAW (Knut and Alice Wallenberg Foundation) Project 2018 it is now time to start working on your pre-proposal for the internal process for nomination.

 • Presentationsbilder från AEM nu tillgängliga

  Publicerad 2017-06-09
  Nu finns presentationsbilderna från vårens All Employee Meetings tillgängliga på intranätet.

 • Välkommen Agnieszka Stasiak, ny studievägledare!

  Publicerad 2017-06-09
  Agnieszka har jobbat som studievägledare på utbildningsenheten sedan 1 juni.

 • A Letter from the Dean: Digital Transformation

  Publicerad 2017-06-07
  You cannot read a newspaper or a political statement, without encountering the term “Digital Transformation” of our society. The government’s research bill for 2017-2020 makes this a big item and the phrase, “digitalization” (in Swedish), is mentioned no less than 43 times in the bill. It also explicitly states that the strategic research areas (SRA) in the ICT-domain should form new key research centers for future technologies and infrastructures supporting the digital transformation of society. The bill puts specific emphasis on IT and control technologies emanating from 5G mobile systems. In the bill, the government allocates 150 MSEK for this purpose in 2020.

 • Studentexpeditionen i Servicecenter stängd

  Publicerad 2017-06-01
  Den studentexpedition som utbildningsenheten har haft i Servicecenter under vårterminen är nu stängd.

 • Första delrapporterna från arbetsgrupperna för skolintegrationen nu tillgängliga

  Publicerad 2017-06-01
  Nu finns de första delrapporterna från arbetsgrupperna för skolintegrationen tillgängliga på KTH:s centrala intranät. Rapporterna finns i nuläget endast på svenska.

 • Välkommen Nilgun Tosun, ny studievägledare!

  Publicerad 2017-05-29
  Nilgun har jobbat som studievägledare på utbildningsenheten sedan 15 maj.

 • Ansök om stöd från KTH Opportunities Fund senast 26 maj

  Publicerad 2017-05-19
  Alla studenter och forskarstuderande på KTH kan söka medel från KTH Opportunities Fund. Medel delas ut två gånger per år till studentinitiativ och projekt som bidrar till ökad kvalitet i utbildningen och som berikar studietiden. Ansökningsperioden för våren pågår mellan den 27 april och 26 maj 2017.

 • Sixty Years Of Memories

  Publicerad 2017-05-17
  He has seen a student drink liquid nitrogen, had ten different employment titles through his career at KTH and has been an Olympic weightlifter at elite level. The calm, quiet man in our corridors has reached the age of 60.

 • Hearing den 14 juni om översynen av skolorganisationen

  Publicerad 2017-05-16
  Välkomna på hearing med rektor, prorektor samt sammankallande för arbetsgrupperna. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om översynen och den fortsatta processen.

 • Restart your computer if you receive pop-up message

  Publicerad 2017-05-15
  If you receive a pop-up message telling you to re-start your computer, please follow the instructions. The message is from the central IT-support.

 • Get ready for Bellmanstafetten

  Publicerad 2017-05-11
  Running works perfectly as a team building activity, which clearly shows itself with so many companies and universities involved in Bellmanstafetten. KTH Kista would therefore like to invite their employees to join Bellmanstafetten on August 24 at Djurgården.

Till sidans topp