Semesterinformation 2017

Sommaren 2017 är förvaltningsstödet på skolan tillgängligt enligt nedan:

Publicerad 2017-06-16

Krissituationer: Vid brand eller annan fara ring 112.
I krissituationer kan du alltid ringa KTH:s larmnummer: 08-790 77 00.

Till sidans topp