Chefsutbildning: Kris och medmänskligt stöd

Publicerad 2017-07-25

Målet med utbildningen är att du som chef/representant i skolans krisgrupp/skyddsombud ska få ökade kunskaper kring kristeori, KTH:s interna anvisningar och vilka stödfunktioner som finns.

Sista anmälningsdag är 7 september 2017.

Mer information och anmälan

Till sidans topp