Besök de nya student- och gästforskarbostäderna på Campus KTH

Publicerad 2017-08-29

Välkommen på Öppet hus 30 augusti kl 12-13
Plats: Tillträde enbart från Drottning Kristinas väg 43

Studentbostäder

Osquldas väg 18

Studios på ca 20 kvm

Gäst- och forskarbostäder

Drottning Kristinas väg 34A och 36B

Studios, ettor, tvåor och treor på 20-55 kvm

Välkomna!

KTH

Till sidans topp