Vem får Promisepriset 2017?

Publicerad 2017-05-08

Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Alla slags examensarbeten och uppsatser kan nomineras. Kravet är att arbetet behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av

digitala medier ur något perspektiv, samt att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid

svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva.

För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator.

Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. Anmälan till Promisepriset 2017 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post.

Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2017.

Syfte

Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter,

lärare och företag. Examensarbeten av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.

För mer information ta gärna kontakt med Peter Bergh, Promise.

peter.bergh@sinf.se

Till sidans topp