Utlysning av SLL-KTH HMT Projekt 2018

Publicerad 2017-05-15

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms läns landsting (SLL) utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

Utlysningen uppgår till 14,5 miljoner kronor för perioden 2018-2020, och innehåller:

Projektmedel som kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år; såväl duration som årsbudget kan bli mindre. Utlysningen omfattar både medel för helt nya projekt och för fortsättningsprojekt. För att kunna söka medel för en fortsättning ska medel ha beviljats för 2017 men inte för 2018. I varje ansökan ska två ledare identifieras - ordförande och vice ordförande. En av dessa personer ska vara anställd vid KTH (professor eller docent) och den andra vid SLL-finansierad verksamhet (disputerad och kliniskt verksam).

En komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet senast den 15 juni 2017 klockan 18.00.

Mer information om utlysningen finns på https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp

Kontaktperson för KTH:  Natalia Kotova: 08-790 82 56, kotova@kth.se

Kontaktpersoner för SLL: Lena Olsén: 08-517 793 56, lena.olsen@karolinska.se och Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@sll.se

Till sidans topp