Stipendier för teknologer på avancerad nivå

Publicerad 2017-03-30

Utlysning av stipendier ur Insamlingsstiftelsen för internationellt studentutbyte vid KTH

Sedan 2011 har KTH ett nära samarbete med University of Illinois, Urbana-Champaign. Samarbetet omfattar ett stort antal aktiviteter från direkta studentutbyten via kurser och examensarbeten till renodlade forskningssamarbeten. 

Stiftelsen är öppen för ansökan för teknologer på avancerad nivå (år 4-5) för studentutbyte/ examensarbete/ sommarskola samt för doktorandutbyte vid University of Illinois. Stipendium delas i första hand ut för projektarbete, examensarbete och doktorandutbyte. Stipendium söks individuellt.

Stipendiat ska, för att kunna komma ifråga för stipendiet, vid ansökningstidpunkten studera på avancerad nivå på KTH och ha minst 180 hp på avslutade kurser.

Till ansökan ska bifogas en motivering samt en tillstyrkan från din lärare.

Samtliga sökande får skriftligt besked om resultatet via e-post.

Upplysningar: Ulrika Bengtsdotter, Universitetsförvaltningen, tel 08-790 7038, e-post stipendier@kth.se

Länk till ansökan

Mer info om samarbetet:  KTH 

Till sidans topp