Patentansökan

Här hittar du information kring hur patenansökningsprocessen går till på skolan och en länk till KTH Innovation som kan hjälpa till vid patensansökningar.

Till sidans topp