Ansöka om extern finansiering

Här finns information om att ansöka om extern finansiering för forskningsprojekt, både specifik för skolan och för hela KTH.

Vetenskapsrådet, Formas och Forte

Ansökningar till Vetenskapsrådet, Formas och Forte görs via deras gemensamma system Prisma. Efter inlämnad ansökan är ärendeflödet som nedan.

Ärendeflöde efter registrering i Prisma

  1. Avdelningschef informerar skolchef och vice skolchef vilka ansökningar som avdelningen stödjer via dekan@ict.kth.se. Mejlet ska innehålla Prismas diarienummer och namn på sökande.Skolchefen och vice skolchefen har 7 dagar på sig att signera ansökan efter ansökningstidens utgång, därför bör avdelningschefen meddela om ansökningarna så snart som möjligt.
  2. Projektledaren får ett mejl när ansökan är signerad.
  3. Diarieföring av ansökan sker i W3D3 av skolans ekonomienhet. Projektledaren skickar den slutliga ansökan inklusive godkännande från avdelningschef som PDF till ekonomi@ict.kth.se.

Dokument

Presentation av Prisma (pptx 1,7 MB) från workshopar 18 och 20 februari 2015

Arbetsflöde för projektansökan (pdf 418 kB)

Kalkylblad för projektbudget 2017 per avdelning

Projektkalkyl_2017_ICT_COS.xls (xls 276 kB)

Projektkalkyl_2017_ICT_ELE.xls (xls 276 kB)

Projektkalkyl_2017_ICT_SCS.xls (xls 276 kB)

Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020. Mer information

Budgetmallen för EU projekt H2020 (xlsx 35 kB)

Forskningsstöd på KTH

KTH erbjuder stöd till forskare och övrig personal inom extern finansiering av forskningsprojekt, kommersialisering samt individuella stipender och anslag.

KTH:s sidor för forskningsstöd

Till sidans topp