Konsultkostnader

Här finner du länk till hur du skall gå tillväga när du behöver anlita en konsult.

Länk till sidan  Konsultkostnader

 UP-konsultkontrakt.pdf (pdf 126 kB) (pdf 126 kB)

Consultancy Contract.pdf (pdf 116 kB)

För ytterligare information eller frågor kring konsultuppdrag, vänd er till:

Till sidans topp