Vi som jobbar med ekonomi

Ekonomienheten ansvarar för skolans budget, ekonomiplanering och bokslut. I detta arbete ingår ekonomiska och verksamhetsmässiga utredningar och analyser avseende skolans interna ekonomi.

Enheten består av följande personer som sitter på plan tre i Electrum, hiss C.

Du kan även kontakta enheten genom att skicka ett mail till ekonomi@ict.kth.se

Till sidans topp