Sökportal V-serien

På sökportalen kan du som anställd på KTH se vissa ärenden och handlingar som har diarieförts i W3D3. Ärenden i universitetsförvaltningens huvudserie (V-serien) registrerade från och med 2016-12-12 finns sökbara på sökportalen. Formella KTH-beslut som inte innehåller känsliga uppgifter kan öppnas på dokumentnivå. I övrigt publiceras inte filer.

W3D3 sökportal för ärenden i V-serien:

Sökportal

KTH-beslut från 2009-2016 hittar du fortfarande här:

Rektors beslut

Till sidans topp