Krisorganisation

Skolchefen har det övergripande ansvaret för krisstöd till anställda och studenter på skolan. Krissituationer hanteras av skolans krisorganisation som arbetar tillsammans med KTH centralt. THS och studentorganisationer kopplas in vid behov.

Vid akut händelse

Läs under akut nödsituation hur du agerar vid en akut händelse. 

Skolans krisorganisation 

Skolan har en krisgrupp som aktiveras i händelse av kris. Den består av skolchef, vice skolchef, administrativ chef, säkerhetsansvarig, kommunikationsansvarig, HR-ansvarig, ansvarig för utbildningsenheten samt föreståndare för Electurmlaboratoriet. 

Ring 08-790 99 99 för att aktivera eller komma i kontakt med krisgruppen. 

Ring Electrumlaboratoriets jourtelefon 070-648 60 32 vid brand eller katastrof relaterade till laboratorierna.

Se skolans krishanteringsplan för mer detaljerad information om krisgruppen och den övriga krisorganisationen. 

Krisorganisation KTH centralt

På KTH:s centrala intranät finns information om vad som gäller vid akuta åtgärder. 

Skolans krishanteringsplan

Skolans krishanteringsplan finns här. 

Till sidans topp